Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

 

1. A jelen Általános Szerződési feltételek (a továbbiakban: "üzleti feltételek") összhangban vannak a kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény 5.§ (1) bekezdésével, továbbá a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak, illetve a fogyasztóvédelemmel (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény) kapcsolatos, vagy a távértékesítési szerződés és az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során érvényes fogyasztóvédelemi törvény (a továbbiakban: távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény) és a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseit is tartalmazzák.

 

Az Eladó adatai:

Ballex s.r.o.

Cégjegyzékszám: 50593609

Adószám: 2120385289

Közösségi adószám: SK 2120385289

Székhely: Lermontovova 3

81105, Bratislava I - Staré mesto,

Szlovákia

bejegyezve a Pozsony I. kerületi bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, iktatószám: 115477/B.

 

Kapcsolatfelvételi adatok:

Email-cím: info@mybottlestore.hu

Telefonszám: +421 940 999 100

Honlap: www.mybottlestore.hu

 

(a továbbiakban: „Eladó“)

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó és a Fogyasztó, valamint a www.mybottlestore.hu honlapon található webes felületen (a továbbiakban: "Online áruház") keresztül vásárlási szerződést kötő magánszemély (a továbbiakban: "Vevő") közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket szabályozzák.
 2. Az üzleti feltételek rendelkezései az Adásvételi Szerződés szerves részét képezik. Az Adásvételi Szerződésben foglalt eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.
 3. Ezek az üzleti feltételek és az Adásvételi Szerződés magyar nyelven kerülnek megkötésre.

 

II. Információk az áruról és az árakról

 

 1. Az áruval kapcsolatos információk, beleértve az egyes áruk árát és főbb jellemzőit, az online áruház katalógusában találhatók az egyes termékeknél. A termékek árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót (HÉA) is. Az árak mindaddig érvényesek maradnak, amíg az online áruházban megjelenítésre kerülnek.
 2. Az online áruház katalógusában szereplő termékek bemutatása csupán tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles Adásvételi Szerződést kötni ezekre a termékekre.
 3. A termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről az online áruházban találhatók az információk. Az online áruházban feltüntetett termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk kizárólag abban az esetben érvényesek, ha a termékek kiszállítása Magyarország területén belül történik.
 4. Az áru vételárára vonatkozó kedvezmények nem kapcsolhatók össze egymással, kivéve, ha az Eladó és a Fogyasztó másként meg nem állapodik erről.

 

III. Megrendelés és az Adásvételi Szerződés megkötése

 

 1. Az Adásvételi Szerződés megkötésével kapcsolatban a Fogyasztónál a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) magát a Fogyasztót terhelik. Ezek a költségek nem különböznek az alapdíjtól.
 2. A Fogyasztó az árut a következő módokon rendeli meg:
 •   az online áruházban történő előzetes regisztrációt követően, a felhasználói fiókján keresztül,
 • a megrendelőlap kitöltésével, regisztráció nélkül.
 1. A megrendelés során a Fogyasztó kiválasztja az árut, annak darabszámát, majd a fizetési és szállítási módot.
 2. A megrendelés elküldése előtt a Fogyasztónak lehetősége van ellenőrizni és módosítani a megrendelésben megadott adatokat. A Fogyasztó a "Megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel" gombra kattintva küldi el a megrendelést az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése, valamint a megerősítés a Fogyasztó részéről, hogy ezeket az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta.
 3. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően azonnal visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés kézhezvételéről a Vevő által a megrendelésben megadott e-mail-címre. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem minősül a szerződés megkötésének. A visszaigazoláshoz csatolni kell az Eladó hatályos Általános Szerződési Feltételeit. Az Adásvételi Szerződés csak azután jön létre, hogy az Eladó e-mailben visszaigazolja a megrendelés átvételét a Fogyasztónak. A megrendelés visszaigazolásáról szóló értesítést a Vevő a Fogyasztó e-mail-címére küldi. Az Eladó a megrendelés átvételét követően azonnal visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés feldolgozásáról a Vevő által a megrendelésben megadott e-mail-címre. Ez a visszaigazolás a szerződés megkötésének minősül. A visszaigazoláshoz csatolni kell az Eladó hatályos Általános Szerződési Feltételeit. Az Adásvételi Szerződés azáltal jön létre, hogy az Eladó visszaigazolja a megrendelés átvételét a Fogyasztó e-mail-címére.
 4. Abban az esetben, ha a megrendelésben meghatározott bármelyik kérelem nem teljesíthető, az Eladó egy módosított ajánlatot küld a Fogyasztó e-mail címére. A módosított ajánlatot az Adásvételi Szerződés új ajánlataként tekintendő, és az Adásvételi Szerződés ebben az esetben azzal jön létre, hogy a Fogyasztó megerősíti az új ajánlat elfogadását az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail-címére.
 5. Az Eladó által átvett valamennyi megrendelés kötelező érvényű. A Fogyasztó mindaddig lemondhatja a megrendelést, amíg nem kap értesítést arról, hogy az Eladó elfogadta a megrendelést. A Fogyasztó a megrendelést az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott telefonszámán vagy e-mail címén mondhatja le.
 6. Abban az esetben, ha az Eladó nyilvánvaló technikai hibát követ el az áru árának az online áruházban való, vagy a rendelési folyamat során történő feltüntetésében, az Eladó nem köteles az adott árut a Vevőnek ezen az egyértelműen hibás áron szállítani, még abban az esetben sem, ha a Vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében automatikus visszaigazolást küldött a megrendelés átvételéről. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Fogyasztót erről a hibáról, és a Fogyasztó e-mail-címére elküldi a módosított ajánlatot. A módosított ajánlatot az Adásvételi Szerződés új ajánlatának kell tekinteni, és az Adásvételi Szerződés ebben az esetben a Fogyasztó által az Eladó e-mail-címére elküldött átvételi visszaigazolással jön létre.

 IV. Felhasználói fiók

 1. Az online áruházban történt regisztrációt követően a Fogyasztó hozzáférhet a felhasználói fiókjához, amely segítségével árut rendelhet. A Fogyasztónak nem kötelező fiókot regisztrálnia az online áruházban a vásárláshoz. Ezt megteheti regisztráció nélkül is.
 2. A Fogyasztó a felhasználói fiók regisztrációjakor, valamint az áru megrendelése során köteles helyes és a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A Fogyasztó köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat minden változás esetén frissíteni. A Fogyasztó által a felhasználói fiókban, és az áru megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.
 3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval van biztosítva. A Fogyasztó köteles titokban tartani a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat. Az Eladó nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználói fiókkal szemben harmadik felek által elkövetett visszaélésekért.
 4. A Fogyasztó nem jogosult arra, hogy harmadik felek számára engedélyezze a felhasználói fiókja használatát.
 5. Az Eladónak jogában áll megszüntetni a Fogyasztó felhasználói fiókját, különösen abban az esetben, ha a Fogyasztó azt már hosszabb ideje nem használja, vagy ha a Fogyasztó megszegi az Adásvételi Szerződésben vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségeit.
 6. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan a rendelkezésére, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására, illetve a harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására. 

V. Fizetési és szállítási feltételek

 1. A megrendelt termék vagy termékek árát és annak/azoknak az Adásvételi Szerződés szerinti szállításával/szállításukkal kapcsolatos költségeket a Fogyasztó a következő módokon fizetheti ki:
 • készpénzmentes átutalással az Eladó SK08 1100 0000 0029 4003 1172 számú IBAN-bankszámlájára, amely a szlovákiai Tatra banka, a. s. banknál van vezetve,
 • készpénzmentesen bankkártyával (online),
 • készpénzmentes átutalással az Eladó számlájára a GoPay fizetőkapun keresztül.
 1. A Fogyasztó a vételárral együtt köteles az Eladónak megfizetni a megrendelt áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is, a megállapodás szerinti összegben. Hacsak a szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a vételár alatt az áru szállításával kapcsolatos költségeket is értendők.
 2. Fizetőkapun keresztül történő fizetés esetén a Fogyasztónak az adott elektronikus fizetési szolgáltató utasításait kell követnie.
 3. Készpénzmentes fizetés esetén a Fogyasztónak a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a meghatározott összeg az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül.
 4. Az Eladó nem követel a Fogyasztótól előleget vagy más hasonló időszakos fizetést. A vételárnak az áru szállítása előtti kifizetése nem minősül előlegnek.
 5. Az Eladó a következő módokon szállítja ki a megrendelt árut a Fogyasztónak:
 • a Fogyasztó által a megrendelésben megadott címre,
 • csomagpontokon keresztül annak a csomagpontnak a címére, amelyet a Fogyasztó megad a rendelésben.
 1. A szállítási mód kiválasztása a rendelés folyamán történik.
 2. Az áru szállítási költsége, a szállítás módjától és az áru átvételétől függően, a Fogyasztó megrendelésében és az Eladó megrendelési visszaigazolásában van meghatározva. Abban az esetben, ha a szállítási mód a Fogyasztó külön kéréséhez van igazítva, a Fogyasztó viseli a szállításból fakadó kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.
 3. Ha az Eladó az Adásvételi Szerződés értelmében köteles az árut a Fogyasztó által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Fogyasztó a szállításkor köteles az árut átvenni. Ha a Fogyasztó részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten, vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell újból kiszállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.
 4. Az áru szállítótól való átvételekor a Fogyasztó köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a szállítót. Amennyiben a csomagoláson felbontásra vagy illetéktelen behatolásra utaló jelek találhatók, a Fogyasztó nem köteles átvenni a szállítmányt a szállítótól.
 5. Az Eladó adóigazolást - számlát - állít ki a Fogyasztó részére. Az adóigazolást a Fogyasztó e-mail-címére küldi el. A Fogyasztó külön kérésére az adóigazolást a szállított áruhoz is csatolja.
 6. A Fogyasztó az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának kifizetésével (beleértve a szállítási költségeket is), de mindenekelőtt az áru átvételével szerzi meg. Az áru véletlen megsemmisüléséért, sérüléséért vagy elvesztéséért való felelősség az áru átvételének pillanatában, vagy abban a pillanatban száll át a Fogyasztóra, amikor az köteles volt az árut átvenni, ám ezt az Adásvételi Szerződésben foglaltak ellenére elmulasztotta.

 VI. Az ajándékutalvány felhasználásának feltételei

 1. Az ajándékutalvány csak egyszer használható fel, kizárólag a MyBottle online áruházban (http://www.mybottlestore.hu) történő vásárlásra.
 2. Az ajándékutalványon szereplő kódot a megrendelés létrehozásakor a "KEDVEZMÉNYKUPON HOZZÁADÁSA" rész "Kedvezménykupon beillesztése" mezőjébe kell beírni.
 3. Az ajándékutalvány értéke az egyes utalványokon áfát is tartalmazó összegként van feltüntetve.
 4. Az ajándékutalvány a megrendelt áru teljes összegére (áfával együtt) vonatkozó kedvezményként működik, de nem veszi figyelembe a szállítási díjat.
 5. Ha a teljes összeg magasabb, mint az ajándékutalvány értéke, a Fogyasztó a különbözetet fizeti ki.
 6. Ha a teljes összeg alacsonyabb, mint az utalvány értéke, a fennmaradó értéket visszatérítési kötelezettség nélkül veszíti el a Fogyasztó (az utalvány csak egy rendelésben használható fel).
 7. Eltérő rendelkezés hiányában az ajándékutalvány kizárólag áruvásárlásra használható fel, vagyis nem vonatkozik a postaköltségekre és egyéb díjakra.
 8. Egy megrendelésben legfeljebb egy utalvány érvényesíthető.
 9. Az ajándékutalvány nem váltható készpénzre.
 10. Ajándékutalvánnyal kifizetett áru visszaküldése esetén az Eladó a visszaküldött áru értékének megfelelő új ajándékutalvánnyal téríti vissza a Fogyasztónak az adott áru értékét.
 11. Amennyiben az utalvány nem tartalmaz külön lejárati dátumot, akkor a kiállítás dátumától számított 6 hónapon belül váltható be, amely dátum az utalvány beszerzési dokumentumán szerepel.
 12. A Kiadó nem vállal felelősséget az utalvánnyal való visszaélésért vagy a beváltás késedelméért.
 13. Az Üzemeltető jogosult visszautasítani az utalványt, ha: a) azt már egyszer beváltották, b) az utalvány kódja nem szerepel az elektronikus utalvány-nyilvántartásában. Ha az Üzemeltetőnek kétségei vannak a beváltott utalvány hitelességét illetően, vagy ha úgy véli, hogy az e bekezdés első mondatában említett tények valamelyike bekövetkezett, jogosult ellenőrizni a Fogyasztó által beváltott utalványt, és a Fogyasztótól az utalvány jogos megszerzésének igazolását kérni. Ilyen esetben az utalvány érvényességi ideje meghosszabbodik az utalvány ellenőrzésének időtartamával. E bekezdés rendelkezései nem zárják ki az utalványt megvásárló Fogyasztó követeléseit azzal a személlyel szemben, akitől az utalványt vásárolta. 

VII. Szerződéstől való elállási jog 

 1. Annak a Fogyasztónak, aki az üzleti tevékenységén kívül, vagyis magányszemélyként kötött Adásvételi Szerződést, joga van elállni a szerződéstől.
 2. Ha az Adásvételi Szerződés megkötése távúton (online áruházon keresztül) vagy az Eladó telephelyén kívül történt, és ezzel együtt az Eladó időben és megfelelően tájékoztatta a Fogyasztót az Adásvételi Szerződéstől való elállási jogáról, ezen elállási jog gyakorlásának feltételeiről, határidejéről és eljárásáról, beleértve az Adásvételi Szerződéstől való elállás formanyomtatványáról (a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban), és feltéve, hogy ennek a jognak a törvényi követelmények teljesülnek, a Fogyasztónak, a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében, joga van indoklás és szankció nélkül elállni az Adásvételi Szerződéstől.
 3. A szerződéstől való elállási jog határideje 14 nap, amely ekkortól lép érvénybe:
 • az utoljára kézbesített áru átvételétől, amennyiben az Adásvételi Szerződés tárgyát külön-külön szállított, de együtt megrendelt áruk képezik,
 • az utolsó rész vagy az utolsó darab átvételétől, ha az Adásvételi Szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása,
 • az első leszállított áru átvételétől, ha az Adásvételi Szerződés tárgya olyan áru, amelyet egy meghatározott időszak alatt szállítanak le.
 1. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a távértékesítésben történő, 1997. évi CLV. fogyasztóvédelemről szóló törvény 55. §-ának értelmében a Fogyasztó nem állhat el (többek között) az olyan Adásvételi Szerződéstől, amelynek tárgya:
 • szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás nyújtását a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, és a Fogyasztó kijelentette, hogy megfelelő módon tájékoztatták arról, hogy e hozzájárulásával elveszíti a szerződéstől való elállás jogát a szolgáltatás teljes körű nyújtását követően, és ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént,
 • olyan áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amely, vagy amelyek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, és az Eladónak nincs ráhatása, illetve amelyek az elállási időszak alatt következhetnek be,
 • egy Fogyasztó egyedi igényei szerint készült áru, méretre gyártott áru vagy kifejezetten egy bizonyos Fogyasztó számára tervezett áru értékesítése,
 • a gyors romlásnak vagy romlandóságnak kitett áru értékesítése,
 • olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmas a visszaküldésre, és amely védőcsomagolása a kézbesítés után megsérült,
 • olyan áru értékesítése, amely jellegéből adódóan a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhet más áruval vagy árukkal,
 • olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árában a szerződéskötéskor állapodtak meg a felek, miközben a szállításukra legkorábban 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelyek ára az Eladó által nem befolyásolható piaci ármozgásoktól függ,
 • a Fogyasztó által az Eladótól kifejezetten kért sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészektől eltérő áru eladására vonatkozó szerződésekre, ha azokat az Eladónak a Fogyasztóhoz tett látogatása során kötötték, és a Fogyasztó nem rendelte meg előre ezeket a szolgáltatásokat vagy árut,
 • védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, hang-kép felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a Fogyasztó kibontotta a csomagolásukat,
 • időszakos kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződések szerinti értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,
 • nem szálláshely célú szálláshely-szolgáltatás, áruszállítás, gépkocsik bérbeadása, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, amelynek keretében az Eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időben vagy időtartamon belül nyújtja,
 • elektronikus tartalom nyújtása nem tárgyi adathordozón, amennyiben az elektronikus tartalom nyújtását a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték, és a Fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kinyilvánításával elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.
 1. Az Adásvételi Szerződéstől való elállási határidő betartása érdekében a Fogyasztónak az Adásvételi Szerződéstől való elállási szándékát kifejező egyértelmű nyilatkozatot kell küldenie az Eladó részére a jelen Általános Szerződési Feltételek VI. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.
 2. Az Adásvételi Szerződéstől való elálláshoz a Fogyasztó használhatja az Eladó által rendelkezésre bocsátott elállási nyilatkozat mintáját. A Fogyasztó az Adásvételi Szerződéstől való elállást az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételeiben megadott e-mail-címére vagy szállítási címére küldi. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a nyomtatvány vagy a Fogyasztónak az Adásvételi Szerződéstől való elállási szándékát egyértelműen kifejező nyilatkozat kézhezvételét.
 3. Az Adásvételi Szerződéstől elállt Fogyasztó köteles az árut az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak. A Fogyasztó viseli az áru Eladónak történő visszaküldésének költségeit, még abban az esetben is, ha az áru a jellegéből adódóan nem küldhető vissza postai úton.
 4. Ha a Fogyasztó eláll az Adásvételi szerződéstől, az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a visszaküldött áru átvételétől számított 14 napon belül, a jelen cikkely 11. pontjában meghatározott feltételekkel összhangban, a Fogyasztótól kapott pénzösszegeket ugyanolyan módon visszaküldeni a Fogyasztónak, mint ahogy azt megkapta tőle. Az Eladó csak abban az esetben adja vissza a Fogyasztónak más módon a kapott összeget, ha a Fogyasztó ehhez hozzájárul, és ha az Eladót emiatt nem terhelik további költségek.
 5. Ha a Fogyasztó eláll az Adásvételi Szerződéstől, az Eladó addig nem köteles a kapott pénzösszeget a Fogyasztónak visszaadni, amíg a Fogyasztó nem adja át vagy nem szolgáltatja vissza neki az árut.
 6. Az árut a Fogyasztónak sértetlen, nem elhasználódott, nem szennyezett állapotban és lehetőleg eredeti csomagolásban kell visszaküldenie az Eladónak. Az Eladó jogosult az áruban keletkezett kár megtérítése iránti igényét egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.
 7. Az Eladó jogosult elállni az Adásvételi Szerződéstől készlethiány, az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy beszállítója beszüntette az áru gyártását vagy importját. Az Eladó erről haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót a megrendelésben megadott e-mail-címen keresztül, és az Adásvételi Szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül köteles a Fogyasztótól a szerződés értelmében kapott valamennyi pénzt - beleértve a szállítási költséget is – ugyanolyan, esetlegesen a Fogyasztó által meghatározott más módon visszatéríti.

VIII. Hibás teljesítésből eredő jogok

 1. Az Eladó felelősséggel tartozik a Fogyasztónak a tekintetben, hogy a megrendelt áru az átvételkor hibátlan állapotban legyen. Az Eladó különösen abban az értelemben felelős a Fogyasztóval szemben, hogy az áru az átvételekor:
 • rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, az Eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, vagy a Fogyasztó által, az áru jellegéből adódóan elvárt jellemzőkkel,
 • alkalmas arra a célra, amelyre az Eladó állítása szerint szánták, vagy amelyre az azonos fajtájú árut általában használni szokták,
 • a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van,
 • megfelel a jogszabályi követelményeknek.
 1. Az Eladót legalább akkora mértékben terhelik a hibás teljesítésből eredő kötelezettségek, mint amilyen mértékben a gyártó hibás teljesítésből eredő kötelezettségei fennállnak. A Fogyasztó egyébként jogosult a fogyasztási cikkekben a kézhezvételtől számított huszonnégy hónapon belül előforduló hiba esetén a meghibásodásból eredő jogát érvényesíteni.
 2. Ha az eladott áru, annak csomagolása, az árut kísérő használati utasítás vagy a reklám, más jogszabályokkal összhangban, meghatározza azt az időtartamot, amely alatt az áru felhasználható, a minőségi garanciára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A minőségi garanciával az Eladó vállalja, hogy az áru a meghatározott ideig megfelel a szokásos rendeltetésének, illetve megőrzi szokásos tulajdonságait. Ha a Fogyasztó jogosan kifogásolja az Eladónak az áru hibáját, a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlására adott határidő és a garanciális idő nem vonatkoztatható arra az időszakra, amely alatt a Fogyasztó nem használhatja a hibás árut.
 3. Az Általános Szerződési Feltételek előző bekezdésében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árura és arra a hibára, amelyért az alacsonyabb árat kikötötték rá, az áru szokásos használatból eredő elhasználódására, használt áru esetében pedig arra a hibára, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási foknak, amellyel az áru a Fogyasztó általi átvételkor rendelkezett, vagy ha ez az áru jellegéből adódik. A Fogyasztó nem jogosult a hibás teljesítésből eredő jogainak érvényesítésére, ha az áru átvétele előtt tudta, hogy az hibás, vagy ha a Fogyasztó maga okozta az adott hibát.
 4. Hiba esetén a Fogyasztó reklamációt nyújthat be az Eladónak, és a következőket kérheti tőle (a jelen cikkben később meghatározott feltételek mellett):
 • cserét egy új árura,
 • az áru javítását,
 • a hibának megfelelő kedvezményt az áru vételárából,
 • elállást a szerződéstől.
 1. Fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, ha:
 • az áru alapvető hibával rendelkezik,
 • a javítást követően a hiba vagy hibák megismétlődése miatt nem tudja megfelelően használni az árut,
 • az áru nagyszámú hibával rendelkezik.
 1. Az Adásvételi Szerződés alapvető megszegésének minősül az olyan szerződésszegés, amelyről a szerződést megszegő fél már a szerződéskötés időpontjában tudta vagy tudnia kellett, hogy a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna az ilyen fajta szerződésszegést.
 2. Olyan hiba esetén, amely nem minősül alapvető vagy jelentős szerződésszegésnek (függetlenül attól, hogy a hiba javítható-e vagy sem), a Fogyasztó jogosult a hiba eltávolítására vagy a vételár ésszerű csökkentésére a hiba miatt.
 3. Ha a javítás után a javított hiba ismételten előfordul (általában ez a harmadik reklamációt jelenti ugyanazon hiba miatt vagy a negyedik reklamációt különböző hibák miatt), vagy az áru nagyobb számú hibával rendelkezik (ez általában legalább három hibát jelent egyszerre), a Fogyasztónak jogában áll a vételárból a hibának megfelelő árengedményt, az áru kicserélését vagy a szerződéstől való elállást kérni az Eladótól.
 4. A Fogyasztó a reklamáció érvényesítése során köteles az Eladót tájékoztatni az általa választott jogról. A választott jog megváltoztatása az Eladó hozzájárulása nélkül kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a Fogyasztó a hiba kijavítását kérte, amelyről kiderül, hogy nem kivitelezhető. Ha a Fogyasztó nem gyakorolta időben az alapvető szerződésszegésből eredő jogait, akkor ugyanazok a jogok illetik meg, mint a nem alapvető szerződésszegés esetén.
 5. Ha az áru javítása vagy kicserélése nem lehetséges, a szerződéstől való elálláskor a Fogyasztó kérheti a vételár teljes visszatérítését.
 6. Ha az Eladó bebizonyítja, hogy a Fogyasztó tudott az áru hibájáról az átvétel előtt, vagy azt maga okozta, az Eladó nem köteles eleget tenni a Fogyasztó igényének.
 7. A Fogyasztó nem reklamálhatja az árengedményes árunak azt a hibáját, amiért az áru árengedményt kapott.
 8. Az Eladó köteles a reklamációt bármely olyan létesítményben elfogadni, ahol a reklamáció elfogadása lehetséges, akár a székhelyén vagy a telephelyén is. Az Eladó köteles a Fogyasztónak írásbeli igazolást adni arról, hogy az mikor élt a jogával, mi a reklamáció tartalma és kezelésének a kért módja, valamint igazolást adni a reklamáció kezelésének dátumáról és módjáról, beleértve a javítás és a javítás időtartamának igazolását, esetlegesen a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását.
 9. A reklamációt, beleértve a hiba elhárítását is, haladéktalanul, de legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül el kell végezni, kivéve, ha az Eladó hosszabb határidőben állapodik meg a Fogyasztóval. Ezen időszak felesleges lejárta alapvető szerződésszegésnek minősül, és ilyen esetben a Fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől. A reklamáció-érvényesítés időpontjának az a pillanat tekintendő, amikor a Fogyasztó óhajának kifejezését (a hibás teljesítésből eredő jogának gyakorlását) az Eladó megkapja.
 10. Az Eladó írásban tájékoztatja a Fogyasztót a reklamációs ügyintézés eredményéről.
 11. A Fogyasztót nem illeti meg a hibás teljesítésből eredő jogának gyakorlása, ha a Fogyasztó az áru átvétele előtt tudta, hogy az hibás, vagy ha maga okozta az adott hibát.
 12. Jogos reklamáció esetén a Fogyasztó jogosult a reklamációval kapcsolatban keletkezett ésszerű költségek megtérítésére. Ezt a jogot a Fogyasztó a garanciális idő lejártát követő egy hónapon belül érvényesítheti az Eladóval szemben, ellenkező esetben a bíróság nem köteles elismerni azt.
 13. A reklamáció módjának megválasztása a Fogyasztót illeti meg.
 14. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az Eladónak a hibákért való felelősségével kapcsolatban az Eladó Reklamációs Szabályzata tartalmazza.

 IX. Kézbesítés

 1. A felek az összes írásbeli levelezést elektronikus formában is eljuttathatják egymáshoz.
 2. A Fogyasztó a levelezést köteles az Eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail-címére eljuttatni. Az Eladó a Fogyasztónak szánt levelezést a Fogyasztó felhasználói fiókjában vagy megrendelésében megadott e-mail-címére kézbesíti.

 X. Személyes adatok 

 1. 1. A velünk való együttműködés során megadott minden információ bizalmas, és úgy is kezeljük őket. Hacsak Ön nem adja írásos beleegyezését, az Önre vonatkozó információkat nem használjuk fel más módon, mint a szerződés szerinti teljesítés céljára, kivéve azt az e-mail címet, amelyre üzleti információkat küldhetünk Önnek, mivel ezt a törvény lehetővé teszi, kivéve, ha Ön ezt elutasítja. Ezek az értesítések csakis hasonló vagy kapcsolódó árura vonatkozhatnak, és Ön bármikor leiratkozhat róluk egy egyszerű levél, esetleg e-mail elküldésével vagy a kereskedelmi célú hirdetésben található linkre kattintva. E célból az e-mail-címét a felek közötti utolsó szerződés megkötésétől számított 3 évig őrizzük meg.
 2. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat ITT.

 XI. Peren kívüli vitarendezés

 1. Az Adásvételi Szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Fogyasztóvédelmi Főosztály, 1051 Budapest, Sas u. 19, internetes cím: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/) az illetékes. Az Eladó és a Vevő között az Adásvételi Szerződés alapján felmerülő nemzetközi viták rendezésére a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage oldalon található online vitarendezési platform használható.
 2. A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, és a 2006/2004/EK rendelet, valamint a 2009/22/EK irányelv kiegészítéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerint a magyarországi kapcsolattartó pont az Európai Fogyasztói Központ Magyarország, melynek székhelye: 1440 Budapest, Pf. 1, internetes címe: https://www.magyarefk.hu/hu/.
 3. Az Eladó jogosult az árut vállalkozói engedély alapján értékesíteni. A vállalkozói ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes vállalkozást engedélyező hatóság végzi. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság többek között a fogyasztóvédelmi törvény és a távértékesítésben történő, fogyasztóvédelemről szóló törvény betartását felügyeli, meghatározott keretek között. 

XII. Záró rendelkezések

 1. Az Eladó és a Vevő közötti minden megkötött szerződésre Magyarország jogi rendelkezései az irányadók. Ha az Adásvételi Szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi elemeket is tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a megkötött kapcsolatra Magyarország jogi rendelkezései az irányadók. Ez nem érinti a Fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
 2. 2. Az Eladót a Fogyasztóval szemben nem kötik a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 55. §-a szerint semmilyen magatartási kódexek.
 3. Az Eladó weboldalához tartozó minden jog, különösen a tartalom szerzői jogai, beleértve az oldal elrendezését, a fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az Eladót illeti. Tilos a honlapot vagy annak bármely részét az Eladó engedélye nélkül másolni, módosítani vagy más módon felhasználni.
 4. Az Eladó nem vállal felelősséget az online áruházba harmadik felek által történő beavatkozásból vagy annak rendeltetésellenes használatából eredő hibákért. A Fogyasztó az online áruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek negatívan befolyásolhatják annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik feleknek, hogy beavatkozzanak az online áruházat alkotó szoftverekbe vagy egyéb összetevőkbe, hogy jogosulatlanul használják azokat, esetleg az online áruházat vagy annak részét/részeit vagy szoftvereit a céljával és rendeltetésszerű használatával ellentétes módon használják.
 5. Az Adásvételi Szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhetők.
 6. Az Eladó módosíthatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. A módosított rendelkezés nem érinti a feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 7. Az Általános Szerződési Feltételek része az Elállási Nyilatkozat mintája, csatolt formában.

  

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési ideje: 2021. február 1.

Olcsóbbat.hu
Árukereső.hu Árukereső.hu

Kérjük, jelentkezzen be újra

Sajnáljuk, de a CSRF token valószínűleg lejárt. A legmagasabb szintű biztonság fenntartása érdekében kérjük, jelentkezzen be újra. Megértését köszönjük.

Köszönjük a megértést.

Bejelentkezés