A személyes adatok védelmének feltételei

I. Bevezető rendelkezések

 1. A személyes adatok kezelője az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet, a GDPR 4. cikkelyének (1.) és a GDPR 6. cikkelyének (1) a) pontjai szerint (a személyes adatok védelméről szóló rendeletek, a továbbiakban: „Törvény“) a

     Ballex s.r.o.

     Cégjegyzékszáma: 50593609

     Adószáma: 2120385289

     Közösségi adószáma: SK 2120385289

     Székhelye: Lermontovova 3

     81105, Bratislava I - Staré mesto,

     Szlovákia,

     bejegyezve a Pozsony I. kerületi bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, iktatószám: 115477/B

     (a továbbiakban: „Adatkezelő“).

 

 1. Az Adatkezelő kapcsolatfelvételi adatai a következők:  

      címe: Lermontovova 3, 81105 Bratislava I - Staré mesto, Szlovákia

      e-mail-címe: info@mybottle.hu

      telefonszáma: +421 940 999 100

      A www.mybottlestore.hu weboldal üzemeltetője és tárhelyszolgáltatója a Shoptet, a.s., amelynek székhelye: Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Cseh 
      Köztársaság,  cseh cégjegyzékszáma: 28935675 közösségi adószáma pedig: CZ28935675. A részvénytársaság a Prágai Városi Bíróságon van bejegyeztetve, a B
      25395-ös iktatószám alatt.

 1. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különös tekintettel valamilyen azonosítóra, például névre, azonosító számra, helymeghatározó adatra, hálózati azonosítóra, vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét elemére való hivatkozására.
 2. Az Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az Adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön megadott neki, vagy amelyekhez az Adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése alapján és során jutott hozzá.
 2. Az Adatkezelő kezeli az Ön azonosító, kapcsolattartási és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait.

 

III. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a következő:
 • az Ön és az Adatkezelő közötti Adásvételi szerződés teljesítése az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdésnek a) pontja alapján,
 • az Adatkezelő jogos érdeke az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdésnek b) pontja szerinti közvetlen marketingtevékenységhez (különösen tekintettel a kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldésére),
 • az Ön hozzájárulása az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdésnek c) és f) pontjai szerinti közvetlen marketing célú adatkezeléshez (különösen tekintettel a kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldésére).
 1. A személyes adatok feldolgozásának célja a következő:
 • az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor Önnek olyan személyes adatokat kell megadnia, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség); a személyes adatok megadása az Adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, megadásuk nélkül az Adásvételi szerződés megkötése vagy az Adatkezelő részéről történő teljesítése nem lehetséges,
 • kereskedelmi hirdetések küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.
 1. A GDPR rendelet 28. cikkelye szerinti automatikus egyedi döntéshozatal az Adatkezelőt illeti meg. Ön kifejezett hozzájárulását adja az ilyen jellegű feldolgozáshoz.

 

IV. A személyes adatok megőrzési ideje

 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat
 • az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az ebből a szerződéses kapcsolatokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (illetve a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig) tárolja,
 • vagy mindaddig, amíg a személyes adatok marketingcélú feldolgozásához való hozzájárulását vissza nem vonja.
 1. A megőrzési időszak lejárta után az Adatkezelő törli a személyes adatokat.

 

V. A személyes adatok címzettjei (az Adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei azok a személyek, akik
 • a szerződés szerinti áruszállításban/szolgáltatásnyújtásban/fizetési teljesítésekben vesznek részt,
 • a webáruház üzemeltetési szolgáltatásaiban (Shoptet) és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatásokban vesznek részt,
 • a marketingszolgáltatásokat biztosítják.
 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országokba (az EU-n kívüli országokba) vagy nemzetközi szervezetnek is továbbítja. A személyes adatok harmadik országokban lévő címzettjei az e-mailes levelezőrendszereket és a felhőszolgáltatásokat biztosítják az Adatkezelő számára.

 

VI. Az Ön jogai

 1. A törvényben meghatározott feltételek a következők (a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet - GDPR, és a személyes adatok védelméről, valamint némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 18/2018 sz. törvény értelmében):
 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog, ill. az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • a személyes adatok törléséhez való jog,
 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga,
 • az adathordozhatósághoz való jog,
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelőnek a jelen Adatvédelmi Szabályzat III. cikkében feltüntetett címére vagy e-mail címére.
 1. Önnek továbbá joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu), ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

 

VII. A személyes adatok biztonságágának feltételei

      1.Az Adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő és szükséges technikai, valamint szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében.

      2. Az Adatkezelő további technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztosítása érdekében.

      3. Az Adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

 

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri, és teljes egészében elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.
 2. Ön azáltal fogadja el ezeket a feltételeket, hogy az online űrlapon bejelöli a hozzájárulási négyzetet. A hozzájárulási négyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy megismerkedett a jelen Adatvédelmi Szabályzattal, és teljes egészében elfogadja azt.
 3. Az Adatkezelő jogosult ezeket a feltételeket bármikor megváltoztatni. Az Adatvédelmi Szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és egyúttal Önnek is elküldi azt, méghozzá arra az e-mail-címre, amelyet az Adatkezelőnek előzőleg megadott.

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat 2021. január 2-án lép hatályba.

Olcsóbbat.hu
Árukereső.hu Árukereső.hu

Kérjük, jelentkezzen be újra

Sajnáljuk, de a CSRF token valószínűleg lejárt. A legmagasabb szintű biztonság fenntartása érdekében kérjük, jelentkezzen be újra. Megértését köszönjük.

Köszönjük a megértést.

Bejelentkezés